Είδη Καφενείου

Κατσαρόλα με Βρυσάκι - Γεντέκι

Δίσκος Καφενείου

Τασάκι Στρογγυλό

Οινόμετρο Κόκκινο

Κύπελλο Αλουμινίου

Κουταλοθήκη Ανοξείδωτη

Καφεκούτι Ανοξείδωτο