Διάφορες Κατασκευές

Κουβάς Αλουμινίου Ενισχυμένος - 20lt

Κουβάς Αλουμινίου - 12lt

Λεκάνη Αλουμινίου

Χωνί Μεγάλο

Χωνί Μικρό