Κατσαρόλες

Μαρμίτα Επαγγελματική

Χύτρα - Μεταλλικά Χέρια

Χύτρα - Χέρια Βακελίτη

Χύτρα Επαγγελματική

Μαρμίτα Σφυρήλατη - 5mm

Πλασωτέ Επαγγελματικό

Χύτρα Σφυρήλατη - 5mm

Ταβάς - Μεταλλικά Χέρια

Ταβάς - Χέρια Βακελίτη

Πλασωτέ Σφυρήλατο - 5mm

Κατσαρόλα Επαγγελματική

Κατσαρόλα Ίσια - Χέρι Μεταλλικό

Κατσαρόλα Κωνική - Χέρι Μεταλλικό

Κατσαρόλα Σφυρήλατη - 5mm

Κατσαρόλα Ίσια - Χέρι Βακελίτη

Χύτρα Τούρκικου Τύπου